Butlletí Num.206

Novembre - Decembre 2019

SUMARI

 • Mesures en matèria tributària cadastral i de seguretat social

 • Impost sobre les emissions de diòxid de carboni

 • Mesures provisionals de cotització a la Seguretat Social 2020

 • Revalorització i manteniment de les pensions i prestacions públiques de la Seguretat Social

 • Acord govern de la Generalitat de Catalunya-En comú Podem
 • Ajuts actuacions eficiència energètica a PYME i gran empresa a Catalunya
 • Ordre APA/1189/2010
 • Guia per a que la PYME consegueixi contractes públics
 • Les trucades perdudes en casos de violència de gènere són delicte
 • Les dades del GPS del vehicle utilitzat no serveixen com a prova de registre horari
 • El salari mínim puja fins als 950€
 •  Nova prestació per als autònoms que pateixen un accident laboral
 • Novetats al lloc de realització dels lliuraments intracomunitaris de béns el 2020