Butlletí Num.206

Novembre - Decembre 2019

SUMARI

  • La declaració de nul·litat del càlcul de la pensió de jubilació en cas de cotització en el treball a temps parcial pel Tribunal Constitucional

  • El Constitucional tomba la plusvàlua municipal quan 3 l’impost supera els guanys

  • El Pla d’Igualtat en la LOIEMH

  • Les dones espanyoles sumaran aquest 2019 a la seva vida laboral un totalv de 55 dies «sense cobrar»

  • L’obligació del registre de salaris per l’empresa
  • Jurisprudència
  • Les tradicions de Nadal a Catalunya