Butlletí Num.205

Setembre - Octubre 2019

SUMARI

  • El TS dictamina que el plec dels contractes públics no pot imposar la subrogació dels treballadors

  • Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny

  • És possible demorar el pagament d’una paga extra o mensualitats?

  • Criteri de l’INSS pel que fa al dret a gaudir per part de les families monoparentals de les 2 setmanes adicionals

  • Contingut de la Instrucció núm. 4/2019

  • L’AEPD multa amb 12.000 euros a una empresa

  • Centre d’Estudis Cambrilencs, 40 anys d’història
  • Jurisprudència
  • Calendari del contribuen per al mes de novembre