Butlletí Num.204

Juliol - Agost 2019

SUMARI

  • Sancions per als que paguen en efectiu per damunt del que marca la llei

  • Alerta empreses: arriba la jornada laboral a la carta

  • El registre mercantil no em deixa dipositar els comptes anuals

  • Els empresaris endeutats tindran una segona oportunitat

  • El TEAC reitera el seu criteri: la compensació de bases imposables negatives és una opció tributària

  • Els permisos de força major  comptarán el següent dia hàbil
  • Mesures urgents per al impuls de la competitivitat econòmica al sector de la indústria i el comerç (II)

  • Els teatres de Reus

  • Jurisprudència
  • Calendari del contribuen per al mes de setembre