Butlletí Num.203

Maig - Juny 2019

SUMARI

  • Registre de jornada

  • Registre de jornada. Qui ha de registrar?

  • Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral

  • Per què obliguen a registrar la jornada?

  • Temps de treball i temps de presència al sector del transport

  • Mesures urgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica al sector de la indústria i el comerç (I)
  • L’assessor haurà d’informar a Hisenda si cobra per l’estalvi fiscal del client
  • Descobreix Valls
  • Jurisprudència
  • Calendari del contribuen per al mes de juliol