Butlletí Num.200

Novembre - Desembre 2018

SUMARI

  • La pròrroga normativa dels convenis col·lectius estatutaris

  • Catalunya suprimeix el tipus reduït d’AJD per a préstecs hipotecaris ja que el subjecte passiu passa a ser l’entitat prestamista

  • Els bancs pagaran l’AJD dels préstecs hipotecaris, sense possibilitat de deducció en l’IS

  • Despeses que pot imputar com autònom abans de finalitzar l’any si treballa des de casa

  • Tindré un fill, quines ajudes puc demanar?
  • Exempció a l’IRPF de les prestacions per maternitat/ paternitat percebudes de la Seguretat Social
  • Trànsit equipara l’ús del mòbil conduint a les drogues i l’alcohol
  • Jurisprudència
  • Els millors mercats de Nadal de Catalunya