Butlletí Num.199

Setembre - Octubre 2018

SUMARI

 • Canvi base de cotització autònoms
 • El Tribunal Suprem avala la caducitat de la ultraactivitat dels convenis
 • Novetats en prevenció de blanqueig de capitals darrera el RDL 11/2018
 • Cotitzacions Llei 6-2018 PGE
 • Modificat el Reglament General
  de Cotització a la Seguretat Social
 • Els treballadors desplaçats a altres estats estan subjectes al règim de la SS del país membre on treballin
 • Si ets autònom, has de complir aquesta obligació abans de
  l’1 d’octubre
 • Festes de Santa Tecla de Tarragona
 • Jurisprudència
 • Calendari del contribuent: novembre 2018