Butlletí Num.198

Juliol - Agost 2018

SUMARI

  • Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat 2018. BOE 04-07-2018
  • Novetats en l’àmbit social i laboral de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018
  • Jurisprudència
  • Mercat medieval a Batea (Terra Alta)
  • Calendari del contribuent: setembre 2018