Butlletí Num.196

Març - Abril 2018

SUMARI

 • La lletra petita del pla de vivenda
 • Diferències entre la declaració de la renta 2017 i la de
  l’any anterior
 • Les treballadores embarassades poden ser acomiadades amb motiu d’un acomiadament col·lectiu
 • El Tribunal Suprem unifica criteris per detectar “falsos autònoms”
 • El govern inclourà la protecció de dipòsits de les empreses en cas de fallida d’un banc
 • Cinc impactes en pymes
  de la nova llei de contractes del sector públic
 • L’orgue del Vendrell
 • Jurisprudència
 • Calendari del contribuent per al mes de maig