Butlletí Num.195

Gener - Febrer 2018

SUMARI

  • Modicacions previstes al reglament de l’IRPF (RD 439/2007)
  • Adaptació de la data de meritació de les prestacions al RETA a la possibilitat de realitzar fins tres 9 baixes i altes anuals amb efectes des del dia en que concorrin
  • El salari mínim interprofessional per al 2018
  • Aprovat per al 2018 el llindar màxim de facturació a tributar pel règim de mòduls dels autònoms a l’IRPF xat en 250.000 euros
  • Comentaris al RD 1070/2017 que modi ca el Reglament d’aplicació dels tributs i el qual regula el Consell per a la Defensa del Contribuent
  • Autònoms i pymes podran ajornar sense aval deutes de ns a 30.000 euros amb el Fisco
  • El govern eleva l’excenció scal dels xecs i targetes de menjars