Butlletí Num.193

Setembre - Octubre 2017

SUMARI

  • Restituïda la reducció del 20% en cotitzacions a la Seguretat Social per a serveis de la llar familiar
  • Protecció de dades crea una eina per ajudar a les empreses a implantar el reglament
  • Renda garantida de ciutadania per a Catalunya
  • Ara es parla: La autoocupació dels joves inscrits en el programa de garantia juvenil
  • El tancament del centre de treball extingeix el mandat sindical
  • 25 anys del conjunt de bronzes romans de la Llosa
  • Jurisprudència
  • Calendari del contribuent: novembre