Butlletí Num.191

Maig - Juny 2017

SUMARI

  • Valor alliberador de la liquidació
  • El govern prorroga l’ajut de 426 euros per a aturats de llarga durada
  • El Cadastre canviarà la valoració d’immobles per a que reflecteixin cada any el valor del mercat
  • La tarifa plana de 50 euros per a autònoms s’amplia un any
  • Lluita contra el frau
  • Retencions mal practicades. Com actuar?
  • Ara es parla: última novetat sobre la no obligació de registre de la jornada diària efectiva de tota la plantilla
  • Vila romana dels Munts
  • Jurisprudència
  • Calendari del contribuent: juliol