Butlletí Num.183

Gener - Febrer 2016

SUMARI

  1. El nou text refós de la Llei General de la Seguretat Social: objectius, estructura i contingut
  2. Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat 2016
  3. Mòduls RENDA-IVA 2016: Règim d’estimació objectiva de l’IRPF. Règim especial simplificat de l’IVA per al 2016
  4. Cotització any 2016 14
  5. Salari mínim interprofessional 2016