Butlletí Num.178

Març - Abril 2015

SUMARI

  1. Aprovats el mecanisme de segona oportunitat i reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social
  2. La prioritat aplicativa del conveni d’empresa i la ultraactivitat
  3. Slow Food Tàrraco
  4. Jurisprudència
  5. Calendari del contribuent per al mes de maig