Butlletí Num.176

Novembre - Desembre 2014

SUMARI

  1. Reforma Fiscal
  2. El TS condemna al propietari d’un bar a 4 anys de presó per sorolls a la terrassa
  3. La Justícia avala la bona fe de l’administrador en els concursos
  4. Què és una condició més beneficiosa?
  5. La modificació substancial de les condicions de treball com a mesura de flexibilitat interna de l’empresa
  6. Jurisprudència
  7. Les Terres de l’Ebre, nova reserva de la Biosfera