Butlletí Num.189

Gener - Febrer 2017

SUMARI

  • La revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social per a l’exercici 2017
  • RDL 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl
  • Aplicació del tipus reduït d’entitats de nova creació (15%) a societats civils transformades per tributar en l’impost sobre societats
  • L’ampliació del permís per a paternitat
  • Canvis fiscals de 2017: així afecta l’alça de societats a les pimes
  • La justícia obliga a indemnitzar a les famílies dels dependents que van morir sense rebre el seu ajut
  • RDL 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del sistema nacional de garantia juvenil
  • Salari mínim interprofessional 2017
  • Ordre ESS/106/2017